messages.Kim Long Fruit | Kim Long Fruit

Sản phẩm

Cam sành

Kim Long đa dạng sản phẩm

Rau ăn lá

Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Kim Long còn cung cấp các sản phẩm rau ăn lá được canh tác

Dưa lưới TL3

Sản phẩm dưa lưới TL3

Bài viết

27 Nov 2019

Sẵn sàng cho vụ dưa tết

HTX nông nghiệp công nghệ cao Kim Long đã xuống giống, sửa sang nhà kín, bảo đảm cho cây tăng trưởng.

19 Sep 2019

HTX Kim Long: Điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Áp dụng khoa học - kỹ thuật, có định hướng đúng trong khâu thị trường nên 8 ha dưa lưới trong nhà kính của HTX đạt chất lượng cao, được công nhận đạt chuẩn VietGAP.

25 Oct 2019

Bình Dương: Khởi nghiệp thành công với dưa lưới

Quyết tâm chuyển sang khởi nghiệp với cây dưa lưới

Hình ảnh

Heo mọi

Rau ăn lá

khách đến thăm vườn

Quá trình phát triển của dưa lưới

Chứng nhận

Quét mã QR để biết thông tin sản phẩm ngày 03/10/2022

Quét mã để biết thông tin sản phẩm

OCOP

Global-GAP